Nepravidelná slovesa

Celá tato stránka je věnována anglickým nepravidelným slovesům. Budete zde moci najít jejich seznam (samozřejmě i s českými překlady), rovněž Vám bude umožněno hledání slovesa podle jakékoholiv tvaru. Starší jednodušší verzi fungující s pomocí JavaScriptu najdete zde.

1. Vypsání všech nepravidelných sloves

Chtěl(a) bych vypsat  od všech (199)
nejdůležitějších (90)
anglických nepravidelných sloves.

2. Hledání

Pozn.: Musíte zadat min. 3 znaky. Pro hledání dle českého překladu zadejte spíše méně než více
(např. pro hledání probudit se zadejte pouze probudit nebo jenom budit - budete mít větší jistotu nalezení).

Všechna slovesa jsou rovněž k dispozici ve formátu MS Excel v tomto souboru.
Zdroj dat: Anglicko-český a česko-anglický slovník, nakl. Fin Publishing.

© 2002-2006 Jan Jakus


index.htm